kutató-orvos, PTE Orvosi Népegészségtani Intézet igazgatója, A rák ellen… Alapítvány kuratóriumi elnöke

Hogyan terjeszthetők széles körben a tudományos kutatások már tesztelt (rész)eredményei?

Az étkezés elválaszthatatlan az egészségmegőrzés és az integratív medicina fogalmától, hiszen a táplálkozás minden szervrendszer működését befolyásolja – egészségben és betegségben egyaránt. Ma már megengedhetetlen, hogy ne személyre szabott táplálkozási és egyéb egészségmegőrző javaslatokat kaphassanak az emberek. Az előadásban szó lesz arról, hogy egy-egy konferenciának, az orvos-szakmának, illetve a társadalmi szervezeteknek mi lehet a szerepe abban, hogy az integratív medicina felé nagyobb lépésekben haladjunk, egyéni attitűdjeink megváltozzanak, több legyen az egészségtudatos ember.
A társadalmi szervezeteknek fontos szerepe van abban, hogy mindenki hozzájuthasson azokhoz a személyre szabott tanácsokhoz, információkhoz, amelyek segítenek az egészség megőrzésében. Ezeknek a szervezeteknek  rugalmasságukból adódóan olyan lehetőségeik vannak, amelyek hivatalos egészségügy berkein belül – legyen az magánorvosi, kórházi vagy járóbeteg-ellátás – nincsenek vagy csak korlátozottan vannak meg. Számos társadalmi szervezet, köztük A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány élen jár ebben a tevékenységben, és tett már eddig is nagyon sokat az egészséges életmód népszerűsítéséért, a hiteles kutatások eredményeinek terjesztéséért.